top of page

FOKUS PÅ VERDISKAPING OG FORBEDRING!

Vi i MQM er opptatt av å yte støtte til bedrifter og prosjekter. Vårt mål er at vår kompetanse innen risikoledelse, kvalitetsledelse og organisasjonsutvikling kan bidra til å skape bærekraftige bedrifter og prosjekter. Vi skal gjøre våre kunder bedre til å levere det de lover samtidig som de når sine egne mål.
Vi står til tjeneste og tar fatt på både store og små oppgaver med seriøsitet, interesse og pragmatisme.
Velkommen til oss!

Forside: Welcome
Glass Conference Room

KVALITETSLEDELSE OG PROSESSTØTTE

Vi bistår med arbeid knyttet til ledelsessystem, etablering av gode rutiner, daglig oppfølging av kvalitet, ISO 9001:2015 og kvalitetsrevisjoner.

RISIKOLEDELSE OG RISIKOVURDERINGER

Vi bistår din organisasjon med metoder og oppfølging som gir bedre oversikt og kontroll over risikoer som kan påvirke HMS, kvalitet, økonomi og generell måloppnåelse.

Business Meeting
Team Meeting

KURS OG OPPLÆRING

Vi deler gjerne av vår kompetanse innen temaer som kvalitet, risiko, organisasjon og prosjektledelse. Vi tilbyr oppdateringskurs for risikoledere, kvalitetsledere og revisjonsledere.

Forside: Services

KONTAKT OSS

+4795173777

Forside: Contact

VÅRE POLICYER

Forside: Services
Touchscreen Computer
Business Meeting

KUNDEREISEN

Verdi for dere er verdi for oss

Vårt mål er å skape verdi for kundene våre gjennom å bruke verktøyene som finnes innen fagfeltene kvalitet, risiko, sikkerhet. Vi vil hjelpe dere å organisere arbeidet og leveransene deres på en måte som gjør dere mer robuste, bevisste og effektive. Vi liker aller best å jobbe sammen med kundene våre for å finne de beste løsningene, men vi har også en hel del standardløsninger å tilby hvis dere trenger et startpunkt.

Business Meeting

GDPR

Din informasjon og dine data

I henhold til EU sine GDPR-regler er vi pålagt å informere om hvordan vi behandler persondata. I korthet bruker vi persondata bare til å sikre at vi kan kommunisere med våre kundekontakter  og holde våre avtaler og kontrakter. Vi lagrer navn, e-postadresser og telefonnummer der det er nødvendig. I tillegg lagrer vi informasjon som er nødvendig for fakturering og kommersielle forhold. Informasjonen lagres på et begrenset antall applikasjoner og det er bare ansatte med behov for informasjonen i arbeidsøyemed som har tilgang til den. Klager på vår behandling av informasjon som dekkes av GDPR-reglementet kan sendes til e-post adressen nederst på siden. Alle klager vil bli behandlet at daglig leder innen én uke.

Brainstorming

KVALITETSPOLICY

Stadig litt bedre

Våre leveranser og tjenester er et resultat av vår erfaring, vår intellektuelle kapital og vårt samarbeid med deg som kunde. Vårt mål er at kompetansen vår er i stadig utvikling og brukt til beste for våre kunder. Vi tar alle tilbakemeldinger fra kontakter og kunder seriøst og legger dem til grunn for forbedringsarbeidet vårt. Samtidig søker vi å kontinuerlig forbedre våre interne arbeidsprosesser og strategier slik at MQM blir et hyggelig, trygt, lønnsomt og utviklende selskap å jobbe i. Våre resultater og tilbakemeldinger fra kunder og ansatte gjennomgås på styrenivå månedlig for å sikre god kontroll og kontinuitet på kvaliteten av våre tjenester og leveranser.

Meeting

RISIKOSTYRINGSPOLICY

Oppnå mål ved å forstå underveis

Vi vurderer kontinuerlig risiko i våre interne prosesser, i våre beslutninger, kunderelasjoner og våre tjenesteleveranser. Vårt mål er å integrere forståelse og håndtering av risiko i alle våre interne aktiviteter. Vi gjør dette ved å ta til oss at risiko har både en positiv og en negativ side, og at alle avvik fra plan og forventet måloppnåelse er risiko. Vi integrerer også en risikobasert tilnærming i våre tjenester ut til kundene våre for å sikre at vi yter tjenester og produkter som støtter kundene våre i å nå deres mål.
Vi har implementert en prosess for evaluering of forbedring der risiko vurderes på styrenivå hver måned.

bottom of page